Beschermd cultuurhistorisch landschap

Meigemheide: deel 'De Cluts' fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
520
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/520

Besluiten

Meigemheide: deel De Cluts
nietigverklaringen: 18-05-1984  ID: 11086

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Meigemheide – deel 'De Cluts' is beschermd als landschap.Waarden

De Meigemheide – deel 'De Cluts' is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Van Cutsemkapel

Sanatoriumstraat 201 (Beersel)
Bakstenen kapel uit 1876, opgetrokken door Franciscus Van Cutsem en in 1924-1925 hersteld door de Lambert en Johanna Meerts waardoor ze ook bekend staat als kapel Meerts.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Meigemheide, Gasthuisbos en Begijnenbos

Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen, Lot (Beersel), Linkebeek (Linkebeek)
Het omschreven gebied ligt ten oosten van Halle, op het grondgebied van de fusiegemeente Beersel, met de deelgemeenten Alsemberg, Dworp en Beersel. Het is een zone met enorme variaties: drassige gebieden, valleigebieden, boomgaarden, brongebieden, holle wegen, kleine landschapselementen en taluds. Het landschap is gefragmenteerd door de perceelsrandbegroeiing langsheen de akkers en weiden, boomgaarden en percelen bos. Het gehele gebied bestaat uit een sterk versneden plateau dat naast de talrijke beboste arealen heel wat gecompartimenteerde landbouwgebieden heeft. Ook zijn er plaatsen met weidse zichten op o.m. de Zenne.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.