Pastorie Sint-Clemensparochie

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Minderhout
Straat Minderhoutdorp
Locatie Minderhoutdorp 27 (Hoogstraten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/149.1
  • OA003204

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Clemensparochie

Minderhoutdorp 27, Hoogstraten (Antwerpen)

Pastorie in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1896 naar ontwerp van P.J. Taeymans.

Beschrijving

De pastorie van Minderhout is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Representatief en vrij gaaf bewaard voorbeeld van eind-19de-eeuwse pastorie-architectuur.
Opgetrokken in 1896 naar een ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans in een neotraditionele stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, kenmerkend voor de bouwperiode. De 20ste-eeuwse aanpassings- en herstellingswerken hebben het authentieke karakter van de pastorie niet wezenlijk verstoord.
Bewaarde interieurindeling, beantwoordend aan het geijkte grondplan van historische pastorieën. Behouden oorspronkelijk binnenschrijnwerk en marmeren schouwmantels, de originele stucplafonds verborgen boven de valse plafonds.
Karakteristieke, omhaagde tuin op diep perceel, inherent aan het pastorieconcept.
Sterk beeld- en schaalbepalend karakter voor het dorpscentrum, Minderhoutdorp.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.