Beschermd monument

Sint-Elisabethgasthuis: poortgebouw, kapel en klooster met omheiningsmuur

Beschermd monument van tot heden

ID
5324
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5324

Besluiten

Sint-Elisabethgasthuis
wijzigingsbesluiten: 13-04-1953  ID: 10958

Beschrijving

De bescherming als monument betreft delen van het Sint-Elisabethgasthuis, meer bepaald de gotische kapel uit 1529 met koor en sacristie uit 1627, het poortgebouw uit 1677, het kloostergebouw en de afsluitingsmuur. De oorspronkelijke bescherming van 3 juli 1943 werd gewijzigd om de afbakening te verduidelijken.Waarden

De ingangspoort, de kapel en het oude klooster met zijn afsluitingsmuur van het Sint-Elisabethgasthuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ziekenhuis Sint-Elisabeth

Nederrij 133, 133A (Herentals)
Complex geheel met diverse ziekenhuisvleugels en oude gasthuisgebouwen in gebruik als kantoren van het O.C.M.W., ingeplant op de oever van de Kleine Nete.