Beschermd monument

Winkelhuis in neobarokstijl

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

ID: 5556   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5556

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-1981  ID: 1655

Beschrijving

Dit hoekhuis is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van het huis als volgt gemotiveerd: "Imposant hoekpand dat de westelijke gevelwand vormt van de Tempelstraat, opgetrokken in neobarokstijl uit 1883 naar ontwerp van architect J. B. Vereecken, die onder meer in samenwerking met zijn zoon het reeds beschermde geheel Leysstraat nummer 12 tot nummer 26 ontwierp."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Oude Koornmarkt 21: hoekhuis (F. Brenders, 1981)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Winkelhuis in neobarokstijl

Oude Koornmarkt 21 (Antwerpen)
Winkelhuis in neobarokstijl op de hoek van Oude Koornmarkt, Tempelstraat en Handschoenmarkt, gebouwd in opdracht van uurwerkmaker André Senten-Sonneveld, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1883.