Parochiekerk Sint-Antonius Abt met omringend kerkhof

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Oud-Turnhout
Deelgemeente Oud-Turnhout
Straat Polderstraat
Locatie Polderstraat 2 (Oud-Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13031/106.1
  • OA002907

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius Abt

Polderstraat 2, Oud-Turnhout (Antwerpen)

Vrijstaande, georiënteerde kerk in neoromaanse stijl, ontwerp van 1889 door provinciaal bouwmeester P.J. Taeymans.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Antonius Abt met omringend kerkhof is beschermd als monument.

Waarden

De kerk Sint-Antonius Abt met omringend kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De geschiedenis van de site en de patroonheilige van dit XIX-gebouw gaan terug tot XIV. De kerk werd gebouwd ter vervanging van de voormalige Sint-Antoniuskapel die, samen met de nabijgelegen voormalige Onze-Lieve-Vrouwkapel, het centrum vormden van een sterke volksdevotie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Binnen het breed gamma van bouwprojecten (vergrotingen, aanpassingen en nieuwbouw) uitgevoerd door de provinciale bouwmeesters P.J. en J. Taeymans, vormt deze neo-Romaanse kerk gebouwd tussen 1891 en 1893 qua stijlkeuze eerder een uitzondering. Zowel de kerkvorm, als de constructieve en decoratieve elementen getuigen van een nauwgezette kennis van de Romaanse bouwkunst. Dit sober en homogeen bewaard geheel is tegelijkertijd het enige resterende neoromaanse bouwwerk van P .J. Taeymans in het recent geïnventariseerde kanton Turnhout.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.