Beschermd cultuurhistorisch landschap

Gooreind

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-02-1995 tot heden

ID: 5590   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5590

Besluiten

Gooreind
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1995  ID: 2809

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het Gooreind te Geel.Waarden

Het Gooreind is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

De esthetische waarde wordt bepaald door de afwisseling van parkbos met Canadabos en kleinschalig landbouwgebied: weilanden, bomenrijen, dreven, houtkanten en grachten.

historische waarde

Het voorgesteld landschap omvat enerzijds relicten van de eerste ontginningen van de heide tijdens de vorige eeuw - het kleinschalig landbouwgebied - en anderzijds een parkbos daterend van de laatste eeuwwisseling.

wetenschappelijke waarde

De (natuur)wetenschappelijke waarde wordt bepaald door de rijke, veelzijdige vegetatie die er samenhangt met de talrijk voorkomende gradi├źntsituaties.
Uiterst zeldzaam is de vegetatie van een afgegraven talud. Zeldzaam zijn de moerasvegetaties van Canadabossen, kanaaloever en grachtkanten en de restanten van de droge heide.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gooreind

Gooreind, Oudetongelseweg, Paviljoenstraat (Geel)
Het Gooreind, gekenmerkt door de afwisseling van parkbos met bossen van Canadapopulieren en een kleinschalig landbouwgebied, omvat enerzijds relicten van de eerste heide-ontginningen tijdens de 19de eeuw en anderzijds een parkbos aangelegd eind 19de-begin 20ste eeuw.


Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis bij landhuis

Oudetongelseweg 1 (Geel)
Alleenstaand en omhaagd enkelhuis, oorspronkelijk vermoedelijk een aanhorigheid van een landhuis in de Paviljoenstraat.


Landhuis

Paviljoenstraat 14 (Geel)
Alleenstaand landhuis in omliggend park. Dubbelhuis van drie travee├źn en twee bouwlagen onder zadeldak in neotraditionele stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.