Landhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Paviljoenstraat
Locatie Paviljoenstraat 14, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gooreind

Deze bescherming is geldig sinds 06-02-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand landhuis in omliggend park. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), in neotraditionele stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, volgens de literatuur in 1903-1904 opgericht door Louis Lekeu, advocaat bij de balie in Brussel, op het kadaster geregistreerd in 1908.

Combinatie van verspringende lijst- en trapgevels gemarkeerd door segmentbogige en rondbogige friezen en gecementeerde steigergaten. Voorgevel met gevelhoge korfboognissen en hoger opgaande getrapte, centrale travee met overluifeld bordes onder balkon. Rechthoekige en korfboogvormige vensters.

Aanhorigheden ten zuidoosten: witgeschilderd bakhuisje met zijtrapgevels onder zadeldak (Vlaamse pannen), rechthoekige deur met houten latei en blind rondboogvenster; voorts witgeschilderd bakstenen gebouw van twee traveeën onder zadeldak (mechanische pannen), steekboogvensters en rechthoekige poorten.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1908/18.
  • S.N., Goeden dag uit Gheel, 1901-2001, Geel, 2001, p. 130.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Gooreind

Gooreind, Oudetongelseweg, Paviljoenstraat (Geel)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ten Aard

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.