Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bavo

Beschermd monument van 28-04-1998 tot heden
ID: 5595   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5595

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bavo
definitieve beschermingsbesluiten: 28-04-1998  ID: 3311

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Bavo is volledig beschermd.Waarden

De Sint-Bavokerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Kerk uit 1870-1875 met volledig bewaarde neogotische binnenschildering; een van de weinige exemplaren waarin dit soort schildering bewaard bleef.

historische waarde

Kerk waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 1607 met bewaarde gotische toren. Schip herbouwd in 1870-1875 naar ontwerp van Van Gastel en Taeymans.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Ring 7 (Herentals)
Neogotische kerk naar ontwerp van Van Gastel en P.J. Taeymans van 1869 opgetrokken in 1870-1875 met behoud van 15de-eeuwse toren in gotische stijl.