Fort van Schoten

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Legerbaan
Locatie Legerbaan 5 (Schoten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11040/113.1
  • OA002037

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fort van Schoten

Legerbaan 5, Schoten (Antwerpen)

Het Fort van Schoten werd in 1885 opgericht als onderdeel van de na 1875 verder uitgebouwde verdediging van de Vesting Antwerpen.

Is de omvattende bescherming van

Duitse bunker

Legerbaan zonder nummer, Schoten (Antwerpen)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de 'Nordabschnitt'.

Duitse bunker

Legerbaan zonder nummer, Schoten (Antwerpen)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de 'Nordabschnitt'.

Duitse bunker

Legerbaan zonder nummer, Schoten (Antwerpen)

Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de 'Nordabschnitt'.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Fort van Schoten is beschermd als monument.

Waarden

Het Fort van Schoten is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fort in 1885 opgericht als onderdeel van de na 1875 verder uitgebouwde verdediging van de Vesting Antwerpen. Nagenoeg intact bewaard voorbeeld van een vermenging van baksteenbouw met betonbouw en in dit opzicht een van de vroege toepassingen van betonbouw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.