Beschermd monument

Pastorie Sint-Cordulaparochie

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden

ID: 5672   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5672

Besluiten

Geografisch pakket Schoten
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3344

Beschrijving

De pastorie van Sint-Cordulaparochie is beschermd als monument.Waarden

De pastorie Sint-Cordula is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze pastorie van 1806, op de plaats van de oude pastorie van 1711, werd in 1869 verbouwd en vergroot naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Lodewijk Gife.

artistieke waarde

Pastorie met gevelarchitectuur in bak- en zandsteenstijl en met interieurelementen uit de vroege en latere 19de eeuw schrijn- en smeedwerk, trap, vloeren en haard.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Cordulaparochie

Verbertstraat 23 (Schoten)
De pastorie uit 1806 werd in 1869 verbouwd en vergroot onder leiding van provinciaal architect Eugeen Gife.