Pastorie Sint-Cordulaparochie

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Verbertstraat
Locatie Verbertstraat 23 (Schoten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11040/115.1
  • OA002031

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Cordulaparochie

Verbertstraat 23, Schoten (Antwerpen)

De pastorie uit 1806 werd in 1869 verbouwd en vergroot onder leiding van provinciaal architect Eugeen Gife.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van Sint-Cordulaparochie is beschermd als monument.

Waarden

De pastorie Sint-Cordula is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze pastorie van 1806, op de plaats van de oude pastorie van 1711, werd in 1869 verbouwd en vergroot naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Lodewijk Gife.

artistieke waarde

Pastorie met gevelarchitectuur in bak- en zandsteenstijl en met interieurelementen uit de vroege en latere 19de eeuw schrijn- en smeedwerk, trap, vloeren en haard.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.