De Helle

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kloosterstraat_AN
Locatie Kloosterstraat_AN 31 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/956.1
  • OA002776

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Helle

Kloosterstraat_AN 31, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in laatclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Jan Blom uit 1803. De kern wordt gevormd door het huis de Helle, dat opklimt tot de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming omvat het herenhuis De Helle.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het gebouw Kloosterstraat 31 als volgt werd gemotiveerd: "Laatclassicistische woning uit de eerste helft van de 19de eeuw, volledig kaderend in de strenge stijl van de tijd."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Kloosterstraat 31 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.