Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Beschermd monument van 20-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Wiekevorst
Straat Wiekevorst-Dorp
Locatie Wiekevorst-Dorp zonder nummer (Heist-op-den-Berg)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12014/111.1
  • DA002164
  • OA002376

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Wiekevorst-Dorp zonder nummer, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)

Georiënteerde pseudo-basiliek met classicistisch schip van 1754 en harmonische neoclassicistische uitbreidingen van 1857.

Beschrijving

De Sint-Jan Baptistkerk is beschermd.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: De parochiale geschiedenis van Wiekevorst gaat pas van start in 1642. Voorheen bezat Wiekevorst, dat vooral bestond uit bos- en turfgebied en zowel op wereldlijk als op religieus gebied afhankelijk was van Herenthout, slechts een kapel. Deze kapel werd in 1754 vervangen door een classicistische kerk, die bij de neoclassicistische uitbreiding van 1857 werd geïntegreerd als schip van de nieuwe kerk. De provinciale architect J. Schadde slaagde erin het 18de- en het 19de-eeuws gedeelte uit te bouwen tot een harmonieus geheel. De classicistische stijlkenmerken werden grotendeels overgenomen, enkel de vensters zijn wezenlijk anders. Het streven naar stijleenheid en het intact integreren van het historische deel behield duidelijk de bovenhand.

Bibliografie

  • Beschermingsdossier DA002164, Heist-op-den-Berg (Wiekevorst): vier monumenten (H. Kennes, 1998, digitaal dossier).

Waarden

De Sint-Jan-Baptistkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

De parochiekerk omvat een classicistisch schip van 1754 (of 1757) waarbij, naar ontwerp van J. Schadde, in 1857 een groter koor en kruisbeuk in neoclassicistische stijl en een toren werden gebouwd. In het neoclassicistisch interieur worden kunstwerken en meubilair van de 17de eeuw en later bewaard.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.