Noordvleugel en feestzaal van Paridaensinstituut

Beschermd monument van 21-12-2006 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Janseniusstraat, Pater Damiaanplein
Locatie Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/354.1
  • OB001741

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hollands College en Paridaensinstituut

Janseniusstraat 2, Pater Damiaanplein 9, Leuven (Vlaams-Brabant)

Qua concept vertoont het 18de-eeuws college de karakteriserende vierkantstructuur, gevormd door het anderhalve bouwlaag hoge poortgebouw met aansluitende straatmuur en, rondom het gekasseide binnenplein, de drie U-vormig opgestelde verblijfsvleugels.

Beschrijving

De noordvleugel en de feestzaal op het gelijkvloers van de oostvleugel van het Paridaensinstituut zijn beschermd als monument.

Waarden

De noordvleugel van het Paridaensinstituut alsook de feestzaal op het gelijkvloers van de oostvleugel zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als eerste schooluitbreiding uit 1835 vormt deze gaaf bewaard, als internaat opgetrokken noordvleugel - een langgerekt, drie bouwlagen tellend, bakstenen volume met strakke, neoclassicistisch geïnspireerde gevelordonnantie dat in 1909 door P. Langerock (1858-1923) op opmerkelijke wijze werd vergroot met een sanitair torenvolume en met een fraaie, volledig beglaasde en op betonpijlertjes en gietijzeren schoren rustende buitengalerij - een historische mijlpaal in de systematische uitbouw van het Paridaensinstituut - een van de oudste congregationele meisjesscholen in ons land - terwijl de algemene opzet en karakteristieke vormgeving de vroeg 19de-eeuwse scholenbouw illustreert. Niet minder representatief is de centraal ingeplante, neoclassicistisch getinte, ruime feestzaal uit het tweede kwart van de 19de eeuw die met zijn parketvloer in visgraatmotief, houten lambrisering, houten binnenluiken en vier zwartmarmeren zuilen die deels gecaissoneerde en deels met medaillons opgehoogde stucplafonds schragen een essentiële component vormt binnen dit 19de-eeuws schoolconcept.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.