Beschermd monument

Prinsenhoeve: schuur

Beschermd monument van 17-02-1994 tot heden

ID: 5845   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5845

Besluiten

Prinsenhoeve: schuur
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1994  ID: 2610

Beschrijving

De schuur van de Prinsenhoeve is beschermd als monument.Waarden

De schuur van de Prinsenhoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Prinsenhoeve

Zijstraat 31 (Meerhout)
Hoeve bestaande uit een woonhuis met stal onder één dak en een driebeukige dwarsschuur, het ontstaan gaat terug tot de 18de eeuw.