Beschermd monument

Pastorie

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 5901   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5901

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

Het landhuis Hof d' Intere, tot 1964 in gebruik als pastorie, is beschermd als monument.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis Hof d' Intere

Pastorijstraat 2 (Lille)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond.