Persoon

Taeymans, Jules

ID
4704
URI
https://id.erfgoed.net/personen/4704

Beschrijving

Zoon van Pieter Jozef Taeymans.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis Eyseren Hoed

Grote Markt 22 (Lier)
Verwoest in 1914 en reeds heropgebouwd in 1915 naar het oorspronkelijke uitzicht met een gevel in neo-Lodewijk XVI-stijl, naar plannen van Jules Taeymans.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Breestraat 31 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl, volgens het bouwdossier een heropbouwproject van een door oorlogsgeweld geteisterd pand in opdracht van de arts en politicus August Naets, naar een ontwerp door de architect Jules Taeymans uit 1916. Daarbij werd de nog staande structuur hersteld, van een nieuw gevelfront voorzien en terug onder dak gebracht.


Burgerhuis ontworpen door J. Taeymans

Vredestraat 3 (Beerse)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapel. Bakstenen lijst- en topgevel op arduinen plint.


Burgerhuizen

Kerkplein 28-31 (Turnhout)
Enkelhuizen van twee of drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en pseudo-mansardedaken, in eclectische stijl van het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Burgerhuizen Mesmaekers

de Merodelei 39-41 (Turnhout)
Twee huizen in spiegelbeeld op verhoogde begane grond, eclectische stijl, van 1909 naar ontwerp van architect J. Taeymans.


Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara

Grote Markt zonder nummer (Turnhout)
Georiënteerde pseudo-basiliek, met vroeggotische kern uit de 13de - 14de eeuw, hooggotisch koor en transept, renaissancistische kruisingstoren, schip en zijbeuken in classicistische stijl.


Dekenij

Graaf de Broquevillestraat 2 (Mol)
De neogotische dekenij dateert van circa 1910 en werd gebouwd naar ontwerp van provinciaal architect Jules Taeymans.


Dorpsschool met onderwijzerswoning

Zammelseweg 183 (Geel)
Dorpsschool met onderwijzerswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, op het kadaster geregistreerd in 1909.


Drie huizen in neotraditionele stijl

Begijnhof 3-4, 5 (Turnhout)
Drie huizen in neotraditionele stijl met eigentijds grondplan, 1912, naar ontwerp van architect J. Taeymans.


Gemeentehuis Dessel

Markt 1 (Dessel)
Gemeentehuis in eclectische stijl met elementen ontleend aan de neobarok en neorenaissance met Hollandse inslag, gebouwd in 1932-1934 naar ontwerp van J. Taeymans.


Gemeentehuis en cultuurcentrum van Vosselaar

Cingel 7 (Vosselaar)
Modern volume van één tot twee bouwlagen in donkerbruine baksteen onder plat dak, gebouwd circa 1968 naar ontwerp van P. Neefs.


Gemeentehuis en vredegerecht Arendonk

Vrijheid 29 (Arendonk)
Neogotisch gemeentehuis met vredegerecht naar ontwerp van provinciaal architect J. Taeymans, 1905, opgetrokken op dezelfde plaats als het vorige, dat in 1746 in een bestaand dorpshuis was ingericht.


Gemeentehuis van Balen, heden Kruiermuseum

Vaartstraat 29 (Balen)
Gemeentehuis, heden Kruiermuseum en onderkomen voor de Heemkundige Kring. Opgetrokken in 1906-1907 naar ontwerp van de toenmalige provinciale bouwmeester Jules Taeymans.


Gemeentehuis van Lille

Rechtestraat 7 (Lille)
Gemeentehuis, opgetrokken in neotraditionele stijl in 1902, naar ontwerp van de provinciale architect J. Taeymans.


Gemeentehuis van Meerle

Gemeenteplein 1 (Hoogstraten)
vrijstaand gemeentehuis met inslag van Hollands getinte neobarok en neo-renaissancestijl, gebouwd in 1910-1927 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester J. Taeymans.


Gemeentehuis van Morkhoven

Dorp 12 (Herentals)
Gemeentehuis van 1902 naar ontwerp van J. Taeymans. Alleenstaand complex op L-vormige plattegrond met omlopende toegangstrap.


Gemeentehuis van Oud-Turnhout

Dorp 31 (Oud-Turnhout)
Complex geheel opgetrokken in verschillende fasen, oudste gedeelte circa 1906 naar ontwerp van J. Taeymans, in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Gemeentehuis van Poederlee

Dorp 30 (Lille)
Gemeentehuis in neotraditionele stijl naar ontwerp van J. Taeymans, van 1909, zie ook gevelsteen. Oorspronkelijk met ommuurde binnenkoer.


Gemeentehuis van Poppel

Dorp 64 (Ravels)
Vrijstaand eclectisch gebouw van 1903-1905 naar ontwerp van J. Taeymans, in 1974 onder leiding van M. Van der Voort verbouwd en gerestaureerd.


Gemeentehuis Vlimmeren en jongensschool

Kerkstraat 64-66 (Beerse)
Ontmoetingscentrum samengesteld uit de voormalige jongensschool, het voormalig gemeentehuis en een recent gereconstrueerd gebouw.


Gemeentehuis Vorst

Markt zonder nummer (Laakdal)
Alleenstaande constructie in neo-Vlaamserenaissance-stijl met neogotische reminiscenties, van 1910 naar ontwerp van J. Taeymans.


Gemeentejongensschool

Karel Boomstraat 44 (Hoogstraten)
L-vormig complex van 1931-1932 naar ontwerp van J. Taeymans, vergroot in 1937 en na de Tweede Wereldoorlog.


Gemeentelijke basisschool

Schoolstraat 1, 5 (Meerhout)
Alleenstaand complex met oudste vleugel naar ontwerp van J. Taeymans van 1904, latere uitbreidingen.


Gemeentelijke basisschool

De Brulen 2 (Arendonk)
In 1925-1926 naar ontwerp van J. Taeymans opgericht als jongens- en meisjesschool met aan weerszijden van de speelplaats een klassenvleugel.


Gemeentelijke jongensschool

Leopoldstraat 51 (Merksplas)
Voormalige gemeentelijke jongensschool, vermoedelijk opgericht door provinciaal architect J. Van Gastel (derde kwart 19de eeuw), respectievelijk in 1877 en 1906 aangepast en vergroot naar ontwerp van P.J. en J. Taeymans.


Gemeentelijke jongensschool

Kerkstraat 1-3 (Kasterlee)
Bewaarde vleugel naar ontwerp van J. Taeymans van 1913, opgetrokken ter uitbreiding van de school van 1856-1857; rechts de gemeentekamer van 1857 naar ontwerp van architect J. Van Gastel.


Gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning en vredegerecht

Gelmelstraat 26 (Hoogstraten)
Voormalige gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning en vredegerecht van 1876-1878 naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans.


Gemeentelijke meisjesschool

Meerdorp 2-4 (Hoogstraten)
Voormalige eerste gemeentelijke meisjesschool, thans bibliotheek.


Gemeenteschool

Ginderbuiten 212-214 (Mol)
Schoolgebouw van één bouwlaag met bakstenen lijstgevel geflankeerd door licht uitspringende puntgevels, naar ontwerp van J. Taeymans van 1929.


Gemeenteschool

Bevrijdingsstraat 1 (Balen)
School in neotraditionele stijl met typische elementen als muurbanden, hoekkettingen en sierankers, uit het eerste kwart van de 20e eeuw.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Lorzestraat 37 (Dessel)
Circa 1925 bouw van een nieuwe gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning in de Lorzestraat, naar ontwerp van J. Taeymans.


Gemeenteschool van Ravels-Eel

Vooreel 36A (Ravels)
Onderwijzerswoning met dubbelhuisopstand en aanpalende klassenvleugel van 1877, rechts uitbreiding van 1934 met kwartcirkelvormige uitbouw.


Geschied- en Oudheidkundig Stadsmuseum Taxandria

Mermansstraat 27 (Turnhout)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder verspringend zadeldak, gebouwd in 1911 naar ontwerp van J. Taeymans in neotraditionele bak- en zandsteenstijl.


Gesubsidieerde vrije basisschool

Dorp 58-60 (Ravels)
Voormalige onderwijzerswoning in eclectische stijl van 1912, naar ontwerp van J. Taeymans en loodrecht gelegen klasgebouwen aan speelplaats.


Heilig Grafinstituut

Baron Frans du Fourstraat 21, Patersstraat 26-30 (Turnhout)
Achter het straatblok ingeplant klooster- en schoolcomplex, met inbegrip van het Patersplein, het Maelsloth en het Sint-Rochushuis.


Herenhuis

Warandestraat 34 (Turnhout)
Halfvrijstaand herenhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met topvazen; opklimmend tot de 19de eeuw, doch met oudere kern.


Herenhuis Beersmans

Gasthuisstraat 6 (Turnhout)
Herenhuis in eclectische stijl met art-nouveau-inslag, 1909, naar ontwerp van architect J. Taeymans.


Jongensschool

Gemeenteplein 3 (Hoogstraten)
Jongensschool, gebouwd circa 1880 door de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid; heden samen met nummer 11 de Vrije Basisschool.


Jongensschool en parochiezaal Sint-Rumoldus

Zondereigen 83-84 (Baarle-Hertog)
De oude school, reeds opgericht in 1849, werd in 1878-1879 naar ontwerp van P.J. Taeymans aangepast; de lagere rechtertravee werd in 1930 naar ontwerp van J. Taeymans toegevoegd.


Jongensschool met onderwijzerswoning

Velveken 9 (Geel)
Rechthoekige schoolvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1855 en naastliggend schoolhuis van 1882.


Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1 (Turnhout)
Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.


Katholieke onderwijsinstelling De Spijker

Gelmelstraat 60-62 (Hoogstraten)
Katholieke onderwijsinstelling, heden met kinderdagverblijf, bewaarschool, lagere en middelbare afdelingen, hotelschool opgericht in 1832 door de ursulinen van Tildonk.


Landhuis Hof d' Intere

Pastorijstraat 2 (Lille)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond.


Neoclassicistische stadswoning

Patersstraat 49 (Turnhout)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens bouwaanvraag van 1907 naar ontwerp van J. Taeymans.


Neogotische kapel

Boudewijnstraat 2 (Beerse)
In 1898, oprichting van een gasthuis aan de Gasthuisstraat naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans; vanaf circa 1937 geleidelijke omvorming tot rusthuis voor bejaarden.


Notariswoning

Meerseweg 14 (Hoogstraten)
Notariswoning, gebouwd in 1886 in opdracht van notaris A. de Chaffoy; tot 1913 ambtswoning van opeenvolgende notarissen.


Onderpastorieën Sint-Pieter en Pauwelparochie

Markt 2-4 (Mol)
Woningen voor de onderpastoors, naar ontwerp van J. Taeymans uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Onderwijzerswoning

Gemeenteplein 5 (Hoogstraten)
Onderwijzerswoning, op de plaats van een eerste ambtswoning uit circa 1880, samen met achterin gelegen schoollokalen en aanhorigheden gebouwd circa 1922 naar ontwerp van J. Taeymans.


Oud Gemeentehuis van Vosselaar

Cingel 1 (Vosselaar)
Hoofdvolume gaat terug op een dorpswoning uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot eerste kwart van de 20ste eeuw, circa 1913 verbouwd tot gemeentehuis naar ontwerp van J. Taeymans.


Parochiekerk Heilig Hart

Kemeldijk zonder nummer (Geel)
Oude kerk van 1907-1908 naar ontwerp van J. Taeymans vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1951-1952 heropgebouwd naar ontwerp van S. Strauven.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gestelsesteenweg zonder nummer (Meerhout)
Neogotische driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde toren onder leien naaldspits omringd door vier kleinere hoekspitsen, van 1871-1873 naar ontwerp van P.J. Taeymans, hersteld begin 20ste eeuw naar ontwerp van J. Taeymans.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Singel zonder nummer (Lille)
Georiënteerde, driebeukige pseudobasiliek met merkwaardige westtoren in Kempische baksteengotiek. Omringend, ommuurd kerkhof met enkele bewaarde grafstenen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job

Vrijheid zonder nummer (Arendonk)
Neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van E. Dieltiens, 1901-1904, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard

Veerledorp zonder nummer (Laakdal)
Op een verhevenheid gelegen en georiënteerde driebeukige kruisbasiliek in neogotische en gotische stijl aansluitend bij de Kempische gotiek en de Demergotiek.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

de Merodelei 193 (Turnhout)
Kerkgebouw in regionale baksteenstijl met neogotische en art-deco-inslag, 1929-1931, naar ontwerp van architect J. Taeymans in samenwerking met de Nederlandse schilder-glazenier Lou Asperslagh.


Parochiekerk Sint-Anna

Kerkplein 5 (Westerlo)
Noordwest-zuidoost georiënteerde eclectische kruisbasiliek van 1853-1856 naar ontwerp van E. Gife.


Parochiekerk Sint-Apollonia

Stelen 19 (Geel)
Kerk naar ontwerp van 1869 van P.J. Taeymans, latere toren naar ontwerp van 1929 van J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Bernardus

Sluis 155A (Mol)
Georiënteerde, neogotische, longitudinale kruiskerk van 1863 naar ontwerp van J. Van Gastel, vergroot in 1929 naar ontwerp van J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist met kerkhof

Klinketstraat zonder nummer (Hoogstraten)
Op een verhevenheid gelegen vrijstaande kerk met omringend kerkhof, omsloten door een kerkhofmuur en haag, vóór de toren vijf oude linden.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Dorp zonder nummer (Lille)
Georiënteerde, pseudo-kruisbasiliek van 1906-1909 en uitgevoerd naar ontwerp van J. Taeymans. 15de-eeuwse toren en koor werden geïntegreerd in de huidige constructie.


Parochiekerk Sint-Jozef

St.-Jozefslaan 81A (Mol)
Neogotische kruisbasiliek met een uitspringende, vierkante westtoren, ontwerp van 1903 opgemaakt door architect J. Taeymans.


Parochiekerk Sint-Jozef

Kerkdreef 66 (Rijkevorsel)
Vrijstaande neogotische kruisbasiliek, bouwmeester was J. Taeymans, opening van de nieuwe kerk in 1909.


Parochiekerk Sint-Michiel

Torenstraat 1 (Ravels)
Vrijstaande gotische kerk van 1525-1529, na de brand van 1841 voor een groot deel in neogotische stijl heropgebouwd, bewaard kerkhof aan noordzijde.


Parochiekerk Sint-Servatius

Kerkstraat 10 (Ravels)
Neogotische kerk van circa 1908 met laatgotische toren en koor uit de eerste helft van de 16de eeuw; omhaagd kerkhof aan de zuidzijde.


Parochiekerk van het Heilig Hart

Kerkplein 1 (Turnhout)
Georiënteerde, vrijstaande neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd in 1903-1907.


Pastorie Heilig-Hartparochie

Winkelomseheide 145 (Geel)
Pastorie in neotraditionele stijl, uit begin 20ste eeuw naar ontwerp van J. Taeymans en gelegen in omhaagde tuin.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Donckstraat 27 (Hoogstraten)
Pastorie met omringende heraangelegde tuin met bewaarde oude bomen.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingparochie

Larum 29 (Geel)
Pastorie naar ontwerp van 1856 van J. Van Gastel en pgericht in 1857-1858.


Pastorie parochie Sint-Michiel

Mgr. Raeymaekersstraat 19 (Hulshout)
Vrijstaande pastorie, neotraditioneel getint met licht verhoogde begane grond, gelegen binnen een omheinde tuin, naar ontwerp van J. Taeymans, van 1909.


Pastorie Sint-Antonius Abtparochie

Polderstraat 33 (Oud-Turnhout)
Vrijstaand huis van vijf traveeën en één bouwlaag onder wolfsdak, gebouwd circa 1919 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie Sint-Jozefparochie

Kerkdreef 61 (Rijkevorsel)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in eclectische stijl van 1907-1908 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie Sint-Jozefsparochie

St.-Jozefslaan 89 (Mol)
Pastorie in neogotische stijl, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens de gedenkplaat van 1904 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie Sint-Laurentiusparochie

Zammelseweg 199 (Geel)
Opgericht ter plaatse van een vroegere "cluys" en de eerste tiendenpastorie, rechter zijvleugel van 1905 naar ontwerp van architect J. Taeymans; restauratie naar ontwerp van L. Sledsens in 1988-1995.


Pastorie Sint-Luciaparochie

Eindhoutseweg 36 (Geel)
Alleenstaand neotraditioneel dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1906 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Passtraat 14 (Retie)
Achterin gelegen vrijstaande woning, gebouwd in 1696, voorgevel in neoclassicistische stijl, zij- en achtergevels in traditionele stijl; omwalde ruime tuin met oude bomen.


Pastorie Sint-Remigiusparochie

Kerkstraat 5 (Baarle-Hertog)
Op de rooilijn achteruitwijkend dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in 1939-1941 opgetrokken naar ontwerp van J. Ritzen.


Pastorie van de Heilig Hartparochie

Kerkplein 32 (Turnhout)
Halfvrijstaand, onderkelderd neogotisch gebouw van 1908, naar ontwerp van provinciaal architect J. Taeymans.


Pastorie van de Sint-Andriesparochie

Gustaaf Woutersstraat 20 (Balen)
pastorie naar ontwerp van de provinciale bouwmeester J. Taeymans van 1902. Bouwwerken aangevat in 1903, beëindigd in 1904.


Pastorie van de Sint-Jobparochie

Kerkplein 1 (Retie)
Deels onderkelderd dubbelhuis in neotraditionele bouwstijl, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1910 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie van de Sint-Michielsparochie

Dreef 4 (Ravels)
Vrijstaand, L-vormig dubbelhuis in eclectische stijl van 1903 naar ontwerp van J. Taeymans.


Pastorie van de Sint-Quirinusparochie

Heidijk 1 (Beerse)
Vrijstaand, onderkelderd dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakvenster en lagere uitbouw onder schilddak aan noordzijde.


Pastorie van de Sint-Willibrordusparochie

Pastorijstraat 1 (Balen)
Omgrachte neotraditionele pastorie met 18de-eeuws poortgebouw, gelegen ten westen van de kerk, nabij het kanaal Dessel-Kwaadmechelen.


School en onderwijzerswoning

Zwarte Weg 44, 44/1-2 (Balen)
Gemeentelijke jongensschool met bijhorende onderwijzerswoning van 1906, naar ontwerp van J. Taeymans van 1904.


Schoolgebouw

Stationsstraat 27-29 (Geel)
Opgericht als meisjesschool in 1881-1883 naar ontwerp van P.J. Taeymans. U-vormig complex van drie + zeven + drie traveeën en twee bouwlagen.


Schoolhuis

Santo Tomásplein 1 (Mol)
Vrijstaande villa met puntgevel en sterk inspringende lijstgevel met verwerking van gesinterde baksteen, circa 1911.


Sint-Jozefcollege

Collegestraat 46 (Herentals)
Als onderwijsinstelling opklimmend tot de Latijnse school van de augustijnen, school van de Markt naar hier overgebracht in 1889.


Sint-Luciakapel

Meersel 24 (Hoogstraten)
Omhaagde vrijstaande kapel in gotische stijl, opklimmend tot het eerste kwart van de 15de eeuw en het tweede kwart van de 16de eeuw.


Sint-Theobalduskapel

Koningin Elisabethlei 2 (Turnhout)
Vrijstaande gotische kapel opklimmend tot de 14de eeuw, eertijds met omringend kerkhof, eiken- en lindebomen.


Stadhuis Hoogstraten

Vrijheid 149 (Hoogstraten)
Oorspronkelijk stadhuis in laatgotische bak- en zandsteenstijl naar ontwerp van Rombout II Keldermans.


Twee burgerhuizen

Molenstraat 13-15 (Turnhout)
Twee enkelhuizen met verglaasde, witte bakstenen lijstgevels met dito afstekende lichtblauwe muurbanden, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw in eclectische stijl.


Villa Rommens

Nieuw Dreef 18 (Hoogstraten)
Landhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de familie Rommens en opgetrokken in verschillende fasen.


Voorlopige kapel Heilig Hartparochie

Kerkplein 35 (Turnhout)
Opgetrokken in 1895, in 1909 door architect J. Taeymans verbouwd tot kloosterwoning met schoollokalen; muziekacademie sedert 1970.


Vrije Basisschool

Mgr. Raeymaekersstraat 15-17 (Hulshout)
Neotraditioneel getint, bakstenen ensemble met klooster van twee bouwlagen onder complexe bedaking, naar ontwerp van J. Taeymans en ingetekend op het kadaster in 1913.


Vrije school en klooster

St.-Odradastraat 40 (Mol)
Het klooster werd samen met een schoolvleugel opgetrokken naar ontwerp van J. Taeymans van 1904, latere uitbreidingen.


Thema's

Ontwerper van

Kerkplein

Konijnenbergpad

Vrijheid


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Taeymans [online], https://id.erfgoed.net/personen/4704 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.