erfgoedobject

Landhuis Hof d' Intere

bouwkundig element
ID
47488
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47488

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis Hof d' Intere
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Pastorie
    Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

Beschrijving

Zogenaamd Hof d'Intere, naar Ambrosius de Dynter die Wechelderzande in leen kreeg in 1444, zie gemeente-inleiding. Het huidige uitzicht dateert van 1649 toen het 16de-eeuwse kasteel verbouwd werd door Johan de Proost, toenmalige heer van Wechelderzande; in 1686 werd het eigendom van de pastoor van Wechelderzande; meermaals werden herstellingswerken uitgevoerd, onder meer naar ontwerp van J. Van Gastel van 1867, tot 1964 in gebruik als pastorie; vanaf 1977 gemeentehuis en sedert de fusie met Lille in gebruik als gemeentelijk centrum met bibliotheek en park.

Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond, vier bouwlagen onder tentdak (leien). De getrapte toppen der zijgevels zijn zoals blijkt uit oude foto's en bouwnaden een latere toevoeging, volgens gegevens uit het Provinciaal Archief Antwerpen werden ze aangebracht in de periode 1900-1911; de plannen voor deze herstellingswerken naar ontwerp van J. Taeymans van 1907 werden teruggevonden in het archief van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te Brussel.

De huidige achtergevel was eertijds de voorgevel: verankerde bakstenen lijstgevel van zeven traveeën met verhoogde begane grond en typische verwerking van zandsteen voor de traditionele elementen als muurbanden, kruiskozijnen met vernieuwde stijlen, steigergaten en hoekblokken. Barok getinte dakvensters. Huidige voorgevel met gelijkaardig uitzicht, doch getrapte dakvensters. Avant-corps met korfboogdeurtje in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten en dito luik op de bovenste geleding; op de tweede bouwlaag bolkozijnen onder accoladevormige ontlastingsbogen. Links neotraditioneel aanbouwsel van vier traveeën en één bouwlaag

Interieur: ten dele betegelde hal met cementtegelvloer, stucplafond en bepleisterde kruisgewelven boven de trap. Bewaarde neoschouwen in de voormalige raadszaal en de bibliotheek.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Monumenten en Landschappen Brussel, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Plannen.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 8, Wechelderzande, dossiers 4, 5.
  • VAN OLMEN J., De familie Proost, een invloedrijk geslacht in de 17de eeuw, Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 1993, XI, p. 33-98.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001

Aanvullende informatie

In de inkomhal is een marmeren gedenkplaat aangebracht, met de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Verder nog een oorlogsmonument opgericht door de N.S.B. Wechelderzande, voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-02-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis Hof d' Intere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47488 (Geraadpleegd op 26-02-2021)