Beschermd monument

Classicistisch herenhuis: gevel en daken

Beschermd monument van tot heden

ID
6047
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6047

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-03-1983  ID: 1897

Beschrijving

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van het voormalige herenhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als herenhuis met een laatclassicistische lijstgevel, daterend uit de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Classicistisch herenhuis

Meir 61-63 (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand, daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw. De heer Verbeeck-Vanden Berghe liet in 1852 kleine gevelaanpassingen uitvoeren door de architect Henry Van Cuyck.