Classicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 61-63, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Classicistisch herenhuis: gevel en daken
gelegen te Meir 61-63 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-03-1983.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand, daterend uit het derde kwart van de 18de eeuw. De heer Verbeeck-Vanden Berghe liet in 1852 kleine gevelaanpassingen uitvoeren door de architect Henry Van Cuyck. Het betrof het toevoegen van lekdrempels aan de bovenvensters, een bredere vensteromlijsting en een ijzeren borstwering aan het middenvenster van de eerste verdieping, en het doortrekken van de kroonlijst over het fronton. De tot winkelpui verbouwde begane grond werd in de jaren 1990 gereconstrueerd met inbegrip van de spiegelboogdeur waarvan de sluitsteen het jaartal 1770 draagt.

Met een gevelbreedte van vijf traveeën omvat de voorname rijwoning drie bouwlagen onder een complex zadeldak (leien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting op geprofileerde, hardstenen lekdrempels. De gereconstrueerde spiegelboogdeur in hardstenen omlijsting met neuten, imposten, cartouchesleutel en gestrekte waterlijst, en het aansluitende deurvensters met cartouchesleutel leggen de klemtoon op de middenas. Een breed geprofileerde houten kroonlijst, en een breed driehoekig fronton boven de drie middentraveeën, vormen de gevelbeëindiging. Dit laatste, oorspronkelijk een pseudo-fronton aangepast in 1852, rust op vier bewerkte consoles met stafwerk. Het timpaan wordt in de middenas geaccentueerd door pilastertjes en een risaliet, waarin een ronde oculus in vlakke omlijsting met sluitsteen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1852#625.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meir

Meir (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.