Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Stefanus en pastorie

Beschermd monument van tot heden

ID
618
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/618

Besluiten

Parochiekerk Sint-Stephanus en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1976  ID: 1032

Beschrijving

De kerk en pastorie van de Sint-Stefanusparochie te Brussegem, zijn beschermd als monument.Waarden

De Sint-Stefanuskerk en de pastorie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Brussegemplein zonder nummer (Merchtem)
De parochiekerk Sint-Stefanus is een gotisch kerkgebouw, waarvan de oudste bewaarde kern opklimt tot de 16de eeuw, namelijk het koor en het transept. Omstreeks 1905-1906 werd de kerk ingrijpend aangepast en vergroot naar ontwerp van architect Georges Dhaeyer. De kerk is gebouwd op een helling ten opzichte van de Brussegemkerkstraat, die afgebakend wordt door een zandstenen keermuur, en wordt omringd door een heden vergroend kerkhof.


Pastorie Sint-Stefanusparochie

Brussegemkerkstraat 19 (Merchtem)
Pastorie opgevat als een sober classicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken, gebouwd in 1769, gelegen in een aan de voor- en achterzijde ommuurde tuin.