Parochiekerk Sint-Stefanus en pastorie

Beschermd monument van 13-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem
Deelgemeente Brussegem
Straat Brussegemkerkstraat
Locatie Brussegemkerkstraat 19 (Merchtem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23052/122.1
  • DB000467
  • OB000651

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Stefanus

Brussegemplein zonder nummer, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Gotische kerk van zandsteen uit de 16de-17de eeuw, gebouwd op een door een zandstenen kerkhofmuur afgebakende helling.

Pastorie Sint-Stefanusparochie

Brussegemkerkstraat 19, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Pastorie opgevat als een sober classicistisch dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak tussen aandaken, gebouwd in 1769, gelegen in een aan de voor- en achterzijde ommuurde tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kerk en pastorie van de Sint-Stefanusparochie te Brussegem, zijn beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Stefanuskerk en de pastorie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.