Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kerk Sint-Jan-Baptist en Eligius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62124

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Hoger gelegen georiënteerde driebeukige hallenkerk. Toren, koor en zijkapellen beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939, kerkmobilair beschermd als monument bij K.B. van 13/09/1976, volledige kerk beschermd als monument bij K.B. van 7/09/1979.Gebouw omgeven door druippad, omlopend pad afgezoomd door leilinden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist en Eligius

Dorpsplein zonder nummer (Anzegem)
Hoger gelegen georiënteerde driebeukige hallenkerk, omgeven door druippad, omlopend pad afgezoomd door leilinden. Ten zuiden van de kerk, parkje met Lourdesgrot afgezet door ijzeren hekje. Van de oorspronkelijk romaanse kruiskerk van eind 12de, begin 13de eeuw, resteert de vieringtoren met rechthoekig grondplan, het opgaand metselwerk van de transeptvleugels en delen van het in 1686 verbouwde koor. Het driebeukige schip is een wijziging uit de jaren 1820, naar ontwerp van architect L. Vuylsteke.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Dorpsplein zonder nummer (Anzegem)
In de kerk werd een nieuw orgel gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem, van 1845 tot 1847. In 1965 werd al het pijpwerk weggenomen door de firma Loncke, die een 6-tal registers verwerkte in een nieuw positieforgel dat beganegronds in de zijbeuk geplaatst werd. Al het overige van het doksaalorgel werd buiten gebruik ter plaatse gelaten. In 1992 bouwde Jean Bruggeman een nieuw koororgel, in de plaats van het Loncke-positief, en hergebruikte opnieuw de 6 Van Peteghem-registers.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.