Stadswoning: winkelpui

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 71 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/293.1
  • OA000926

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Traditioneel pand uit 1632

Oude Koornmarkt 71, Antwerpen (Antwerpen)

In oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel door jaarankers gedateerd 1632. De weduwe Cols-Van de Put liet in 1881 door François Baeckelmans de winkelpui aanbrengen, en de heer A. Cols in 1887 de tweede verdieping door Henri Smits.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De winkelpui van deze stadswoning is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische en artistieke waarde van de winkelpui als volgt gemotiveerd: "Symmetrisch opgebouwde winkelpui in neorenaissancestijl te dateren voor 1887 (confer aanvraag voor de verbouwing van de voorgevel). Centraal rechthoekig winkelraam geflankeerd door rechthoekige deuren, respectievelijk winkeldeur en toegang van het woonhuis. Geheel bekroond door een geleed kordon, fries en een zware gekorniste puilijst op ionische driekwartzuiltjes, laatst genoemden rustend op gegroefde consoles op de tussenstijlen. Goed bewaard voorbeeld van een houten winkelpui, tijdens de tweede helft van de 19de eeuw dikwijls aangebracht op oudere woonhuizen: confer jaarankers "1632" in de aangepaste bovengevel."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000535, Oude Koornmarkt 71: winkelpui van huis (F. Brenders, 1981)

Waarden

De winkelpui van het het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.