Beschermd monument

Klooster van de zusters kapucinessen

Beschermd monument van tot heden

ID
6397
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6397

Besluiten

Kapucinessenklooster: gehele complex
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-2002  ID: 3815

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het klooster van de zusters kapucinessen is bij uitbreiding volledig beschermd als monument.

In 1955 werd een deel van het klooster reeds beschermd als monument. Het ging bij deze bescherming om de kerk- en kloostergevels aan de straatzijde, de binnenkoer met loggia's en de twee nog resterende karthuizerkluizen. Deze gedeeltelijke bescherming was typisch voor die periode, maar bleek in het licht van de restauratiewerken in 2002 en op basis van bouwhistorisch onderzoek niet langer correct (de kluizen bleken niet aanwezig) en ontoereikend. Daarom werd de bescherming uitgebreid tot de volledige site en bijkomend gemotiveerd.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA002335, Sint-Rochusstraat 43: uitbreiding tot volledig complex klooster capucinessen (A. Malliet, 2002)


Waarden

Het gehele complex (uitbreiding) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische en bouwhistorische waarde: :
als enige maar gaaf bewaard gebleven delen van het kloostercomplex van de karthuizergemeenschap met twee kloostervleugels waarvan behalve de gevels ook de structuur, balkenlagen en kappen, de kelders en de trappen uit de bouwperiode 1634 - 1639 bewaard bleven en kerk, waarvan niet alleen de straatgevel maar ook de gevels van het schip en het koor, de kap en een deuromlijsting aan de kloostertoegang uit de bouwperiode 1673 - 1677 bewaard bleef; van de voormalige kluizen van dit karthuizerklooster bleef daarentegen geheel niets bewaard; in de tuin bleef wel een bijgebouw bewaard waarvan de structuur eveneens teruggaat tot de 17de -eeuw;
als getuige van het voomlalige kapucinessenklooster met uitbreidingen zoals de uitbouw van de voormalige stallen de toevoeging van een kloostergang tegen de kerk, de afscheiding en inrichting van het koor van de kerk als zusterkoor, de ingebrachte structuur van kleine cellen op de bovenverdieping van de kloostervleugels, allen te dateren van na de ingebruikname van het klooster door de kapucinessen in 1834.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster van de zusters kapucinessen

Sint-Rochusstraat_AN 41 (Antwerpen)
Dit kloostercomplex werd aanvankelijk bewoond door kartuizers. Na de afschaffing van de contemplatieve kloosters door Jozef II dienden de gebouwen eerst als kazerne en later als suikerraffinaderij. In 1835 verhuisden de zusters kapucinessen naar deze locatie. De huidige gebouwen dateren vooral uit 1660-1677.

Andere relaties

Heeft als voorganger

Klooster van de zusters kapucinessen: onderdelen

Sint-Rochusstraat_AN 41 (Antwerpen)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.