Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zoerselbos: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 22-01-1981 tot heden

ID
6472
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6472

Besluiten

Zoerselbos: fase 1
definitieve beschermingsbesluiten: 22-01-1981  ID: 1566

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het zuidelijk deel van het Zoerselbos te Zoersel/Zandhoven. Dit bosgebied werd in twee fasen beschermd. Deze bescherming omvat de eerste fase.Waarden

Het Zoerselbos (fase 1) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zoerselbos en Hooidonkse Beemden

Zandhoven (Zandhoven), Halle, Zoersel (Zoersel)
De ankerplaats Zoerselbos en Hooidonkse beemden is een weerspiegeling van een oud agrarisch-economisch concept dat deels teruggaat tot de 18de eeuw en met het Hooidonkbos, het beemdensysteem en de landbouwexploitatie deels tot in de Middeleeuwen. Het compartimentenlandschap en de vele sporen van het oorspronkelijke landbouwgebruik geven het gebied een typisch karakter. De vroegste verwijzing naar het gebied gaat terug tot 1233, toen de Hertog van Brabant het bos Hoodonc aan de Abdij van Villers schonk. Later kwam het gebied in handen van de Sint-Bernardsabdij van Bornem. Kenmerkend voor het gebied is het vloeibeemdensysteem. Ook werden er enkele visvijvers aangelegd. Met het kasteel ‘Zoerselhof’, enkele oude hoeves en kapellen omvat de ankerplaats tevens heel wat bouwkundig erfgoed. Het Boshuisje was een bron van inspiratie voor ‘De Loteling’ van Hendrik Conscience.