Beschermd monument

Oorlogsgedenkteken op de gemeentelijke begraafplaats

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden
ID: 651   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/651

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5137

Beschrijving

Het oorlogsgedenkteken ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog op de gemeentelijke begraafplaats te Wespelaar, is beschermd als monument.


Waarden

Oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers, gevallen tijdens de uitvallen uit Antwerpen in augustus en september 1914, de Eerste Wereldoorlog in het algemeen, en de Tweede Wereldoorlog bij uitbreiding, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Architecturaal opgevat oorlogsgedenkteken, uitgewerkt in baksteen en blauwe hardsteen en gevormd door een monumentaal rond altaar, voorafgegaan door een twee treden hoog en door hardstenen muurtjes afgeboord podium, en bekroond door een gestileerde bronzen vaas met eeuwige vlam; het geheel symbool voor opoffering. Door zijn ligging als eindpunt van de centrale gang van de begraafplaats, heeft het monument bovendien een belangrijke beeldwaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsgedenkteken op de gemeentelijke begraafplaats

XIde Linielaan zonder nummer (Haacht)
Het oorlogsgedenkteken op de gemeentelijke begraafplaats van Wespelaar ligt aan het einde van het centrale pad en is uitgewerkt als cirkelvormig monument in baksteen, blauwe hardsteen en brons.