Beschermd monument

Burgerhuis In de Sonne

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6521
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6521

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

Het burgerhuis In de Sonne is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het huizenblok In de Sterre, de Sonne en de Mane is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Imposant en gaaf voorbeeld van een eenheidsbebouwing in een overladen neo-Vlaamserenaissancestijl naar ontwerp van J. Bascourt van 1894. Uniek geheel met flankerende topgevels en torens; zeer rijke gevelornamentatie. Opvallend huizenblok van de Cogels Osylei die met haar monumentale en uiteenlopende bebouwing de meest merkwaardige straat is van het beschermde stadsgezicht Zurenborg. Opvallend voor deze straat is het samenvoegen van enkele eengezinswoningen tot één groot geheel.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 27 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Drie burgerhuizen In de Sterre, de Sonne en de Mane

Cogels-Osylei 25-29 (Antwerpen)
Ensemble van drie eclectische burgerhuizen. Het vrijstaand geheel van drie lusthuizen werd gebouwd naar een bouwaanvraag van 1894, opgemaakt door architect Jos Bascourt.