Beschermd monument

Burgerhuis in neorococostijl

Beschermd monument van 11-04-1984 tot heden

ID
6581
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6581

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1957

Beschrijving

Dit burgerhuis in neorococostijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "maakt deel uit van een eenheidsbebouwing in neorococostijl naar ontwerp van Cols en Defever uit 1901. Evenwichtig opgebouwde gevelwand met middel- en zijrisalieten en plastische rocaille-ornamenten. De bijhorende huizen nummers 34 en 38 werden voor bescherming voorgesteld in fase I."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Wijk Zurenborg, fase II, 46 monumenten, advies KCML (1984)


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groep van vier burgerhuizen

Generaal Van Merlenstraat 32-38 (Antwerpen)
Deze groep van vier burgerhuizen werd ontworpen in 1901 door A. Cols & A. Defever in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.