Beschermd monument

Parochiekerk Heilig Petrus en Paulus met kerkhofmuur

Beschermd monument van tot heden

ID
661
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/661

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Heilig Petrus en Paulus en de kerkhofmuur. Het orgel in de kerk werd reeds op 7 oktober 1981 beschermd als monument Het kerkhof en de naastgelegen pastorietuin zijn als dorpsgezicht beschermd.Waarden

De Sint-Pauluskerk met inbegrip van de kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in oorsprong wellicht een castrale kapel met het Luikse Kapittel van Saint-Denis en de abdij van Vlierbeek als patroni werd de Sint-Pauluskerk in 1765-1769, op de westtoren na, volledig herbouwd naar ontwerp van J. Hustin. Het huidige voorkomen gaat terug tot 1855-1859 wanneer de kerk in westelijke richting werd uitgebreid en voorzien van een nieuwe klokkentoren.
Ondanks de uitbreiding opvallend homogeen ogend kan de Sint-Pauluskerk architectuurhistorisch worden omschreven als een ruim opgezette en rijk uitgevoerde plattelandskerk in Louis XV-stijl, opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.

artistieke waarde

vrij rijk uitgevoerd, homogeen wit geschilderd Louis XV-interieur, gearticuleerd door ionische pilasters die een verstekte kroonlijst dragen waarboven een gestucte vlakke zoldering op een uitvergrote en met rocaillemotieven opgehooge kooflijst. Het voorname karakter van de ruim geproportioneerde eenbeukige ruimte wordt nog versterkt door de twee tribunes die het doksaal flankeren en door een bijzonder fraai, vrijwel homogeen uit de tweede helft van de 18de eeuw daterend meubilair.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Heilige Petrus en Paulus met kerkhof

Dorpsstraat 43 (Geetbets)
Een rijk uitgevoerde plattelandskerk opgetrokken in baksteen en Gobertange en bestaande uit een ingebouwde westtoren, een brede beuk van vijf traveeën en een smaller koor met halfronde apsis en oostsacristie.