Beschermd monument

Pathologisch Instituut

Beschermd monument van 05-05-2010 tot heden

ID
670
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/670

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Het Pathologisch Instituut is beschermd als monument.Waarden

Het Pathologisch Instituut is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

opgetrokken in 1906-1907 tijdens het rectoraat van A. Hebbelynck als eerste uitbreiding van en als formele pendant van het naastgelegen anatomisch amfitheater (1876-1877) waarmee het ter hoogte van de toegang tot de medische campus een monumentaal poorteffect creëert, getuigt het Pathologisch Instituut zowel van de geleidelijke invoering als van het toenemend belang van de experimentele analyses in de medische praktijk.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het specifieke bouwprogramma - verschillende laboratoria en anatomische musea, een auditorium voor 80 studenten en een conciërgerie - werd door Vincent Lenertz (1864-1914), één van de naaste medewerkers van Helleputte, vertaald in een functionele, laat neogotische vormgeving die bijzonder representatief is voor zijn latere oeuvre. Zijn eclectisch, regionaal getint traditionalisme komt voornamelijk tot uiting in een symmetrische ordonnantie verlevendigd met risalietvormige accenten, een beperkt, constructief gebruik van natuursteen en een verzorgde detaillering. Uitwendig vrijwel gaaf bewaard wordt het sobere interieur voornamelijk getypeerd door de breed opgezette en met tudorbogen en hardstenen trappen gearticuleerde traphal en door het met pitchpine zitplaatsen uitgeruste kleine, rechthoekige auditorium.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)
In 1875 werd gestart met het eerste nieuwbouwproject dat de universiteit voor eigen rekening liet optrekken namelijk het anatomisch theater van Helleputte, in 1906 gevolgd door de uitbreiding met het pathologisch instituut van Vincent Lenertz.