Persoon

Lenertz, Vincent

ID
6657
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6657

Beschrijving

Vincent Lenertz (1864, Echternach-1914, Leuven) van Luxemburgse origine kreeg zijn opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij van 1887 tot 1889 aan de Speciale Scholen de architectuurcolleges volgde van Joris Helleputte (Gent, 1852-Leuven, 1925), één van de belangrijkste en invloedrijkste vertegenwoordigers van de Sint-Lucasneogotiek. Omwille van zijn technische vaardigheid en zijn tekentalent werd Lenertz er in 1889 benoemd tot "Directeur des travaux grafiques" of hoofd van de tekenpractica. Wanneer Helleputte datzelfde jaar tot volksvertegenwoordiger van het kiesarrondissement Maaseik wordt verkozen nemen zijn naaste medewerkers Stéphane Mortier (1857-1934), Pieter Langerock (1859-1924), Joseph-François Piscador (1866-1923) en Vincent Lenertz zijn tekenpraktijk over. Zo werd Lenertz verantwoordelijk voor de latere fase van het Justus Lipsiuscollege (M. B. 7.06.1994), een project dat in 1877 onder leiding van Helleputte was opgestart. Tijdens het rectoraat van Monseigneur A. Hebbelynck (1898-1909) kreeg Lenertz van de universiteit diverse grote opdrachten toebedeeld: het Instituut voor Electromechanica (1899) in de Vlamingenstraat, het Amerikaans college (1905) en het Instituut voor Scheikunde of Arenberginstituut (1909) aan de Naamsestraat, het Pathologisch Instituut (1906) in de Minderbroedersstraat en het Spoelberch-instituut (1911) aan de Krakenstraat. Lenertz werkte ook voor privé-opdrachtgevers. Voor kanunnik en hoogleraar Henri de Dorlodot (1855-1928) bouwde hij in de Charles Deberiotstraat het Kolenmuseum (circa 1905). Daarnaast realiseerde hij enkele privé-woningen zoals de woning met atelier voor beeldhouwer Paul Roemaat, Diestsevest 40 (circa 1903)(M.B. 8.09.1995) en een rentenierswoning, Tiensevest 39. Ten slotte bouwde en vergrootte hij, samen met Hyacinth Martens (1847-1919), een 25-tal kerken in het noorden van Limburg. Hij was een getrouwe volgeling van de strenge, op functionele en constructieve rationaliteit gestoelde neogotiek van zijn leermeester Helleputte die nadien evolueerde naar een meer persoonlijke en eigentijdse interpretatie van een late, eclectisch getinte neogotiek. Lenertz werd op 26 augustus 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, vermoord door de Duitse bezetter, tijdens een wraakactie tegen de Leuvense bevolking. Dit gebeurde op een ogenblik dat hij vroeg om in die actie zijn vrouw, kinderen en enkele familieleden te ontzien. Samen met de andere slachtoffers werd hij begraven, en op het oorlogsmonument staat zijn naam vermeld.

Bron: Relict 206127.

  • ORLENT Mireille, Neogotische kerkenbouw in Noord-Limburg. Samenwerking tussen bouwmeester Hyacinth Martens (1847-1919) en architect Vincent Lenertz (1864-1914), onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven, 1996.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arenberginstituut

Naamsestraat 96 (Leuven)
Scheikundig instituut, gebouwd naar een ontwerp van architect Vincent Lenertz en plechtig ingewijd in 1909. In 1999-2002 onderging het een verbouwing.


Aulnecollege

Naamsestraat 100, 100A, Schapenstraat 41 (Leuven)
Complex en beeldbepalend gebouwenbestand waarvan aan Naamsestraat de oudste kern gevormd wordt door een aangepast, overwegend eind 18de-eeuws voormalig herenhuis met voorplein en 16de-eeuwse hoofdtoegang.


Decanale kerk Sint-Pietersbanden

Kerkplein 1 (Lommel)
Georiënteerd bedehuis. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van zes traveeën met voorstaande westertoren.


Herenhuis van 1789

Brusselsestraat 190 (Leuven)
Imposant herenhuis, volgens opschrift in 1789 in opdracht van de proost van Sint-Pieter, J. Marci, gebouwd in bak- en zandsteen.


Herenwoning en burgerwoning

Blijde-Inkomststraat 20-22 (Leuven)
Ruime herenwoning van drie bouwlagen en vier traveeën, waarvoor het door stadsarchitect E. Lavergne gesigneerde gevelontwerp dateert van 1876 en burgerwoning met drie bouwlagen en vijf traveeën, waarvoor de bouwvergunning eveneens dateert van 1876.


Heropgebouwd burgerhuis

Tiensevest 104 (Leuven)
Het pand werd volgens de bouwvergunning van 1914 blijkbaar herbouwd naar vooroorlogse toestand: een enkelhuis met drie bouwlagen, twee traveeën en eenlaagse poorttoegang, volgens het ontwerp van architect V. Lenertz van 1909 opgetrokken in opdracht van F. Vander Elst.


Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32-34 (Leuven)
Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van professor dokter Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning en een museum met latere uitbreiding.


Instituut voor Electromechanica

Vlamingenstraat 83 (Leuven)
Vierkant complex, vleugel aan de straatzijde heeft eclectische lijstgevel bekleed met wit bakstenen parement met verwerking van blauwe hardsteen, opgericht in 1900 naar ontwerp van Vincent Lenertz.


Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)
Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Opitterkiezel 200 (Bree)
De plattegrond beschrijft een thans éénbeukig schip van vier traveeën en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting; de westelijke travee fungeert als portaal. Mergelstenen gebouw op een sokkel van Maaskeien; een kleine ijzerzandstenen muurpartij in de noordgevel.


Kunstenaarswoning Paul Roemaet

Diestsevest 58, 58A (Leuven)
De woning met atelier die beeldhouwer Roemaet in 1903 door V. Lenertz liet bouwen is ingeplant op een vrij breed en diep perceel halverwege de Diestevest.


Oude pastorie

Pastoor Bungenerslaan 2 (Hamont-Achel)
Gebouw met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met dakschild achteraan, uit het begin van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Pastoor Lootspleintje zonder nummer (Peer)
Neoromaans bedehuis, op 18 mei 1858, eerstesteenlegging door de pastoor-deken van Peer.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)
Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.


Parochiekerk Sint-Anna

Bovelingenstraat 178 (Heers)
De neogotische parochiekerk Sint-Anna werd in 1910 gebouwd naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz.


Parochiekerk Sint-Barbara

Martinus Van Gurplaan 15, 47 (Lommel)
Georiënteerd neogotisch bedehuis, gebouwd in 1911-12, naar ontwerp van de architecten Hyacinth Martensen Vincent Lenertz.


Parochiekerk Sint-Dionysius

Kerkplein 1 (Maaseik)
De kerk van Opoeteren was een vrij late stichting van de graven van Loon, waarschijnlijk uit de 12de eeuw. In zijn huidige vorm een neogotische kruisbasiliek, waarvan de plattegrond een driebeukig schip van vier traveeën beschrijft, met voorstaande westtoren.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Ophovenstraat zonder nummer (Oudsbergen)
De huidige kerk dateert uit het tweede kwart van de 16de eeuw. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip met middenbeuk van drie traveeën, zijbeuken van vier traveeën, met gedeeltelijk ingebouwde westtoren, een transept, een koor, een portaal, en een sacristie.


Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoor van Dijckstraat 8 (Hasselt)
Neogotische kruisbasiliek naar een ontwerp door de architect Hyacinth Martens, in samenwerking van de architect Vincent Lenertz uit 1913-1921.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Luikersteenweg 475 (Sint-Truiden)
In 1905-1908 gebouwd aan de steenweg Sint-Truiden-Luik, ter vervanging van het afgebroken romaanse kerkje in de Sint-Jansstraat. Neogotische kruiskerk naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein zonder nummer (Bocholt)
Gotische kruisbasiliek, waarvan de toren dateert van 1411 en het schip van 1476. De bouw van de kerk begon vroeger, want er bleef een pauselijke bul bewaard van 1390, waarin aangedrongen wordt op de snellere voltooiing van de kerk.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat 6bis (Lanaken)
Neogotische basiliek, gebouwd in 1913-1915 naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz, ter vervanging van een oudere kerk op dezelfde plaats.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat 48 (Houthalen-Helchteren)
In 1938-39, na afbraak van het classicistische driebeukige eind 18de-eeuws schip, bouw van de nieuwe kerk naar ontwerp van architect J. Deré tussen de laatgotische toren en het gotische koor.


Parochiekerk Sint-Martinus

Europalaan 63 (Dilsen-Stokkem)
De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijk centrum.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Oudsbergen)
De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1367. Het gebouw is in kern een gotische kruisbasiliek uit eind 15de eeuw; uit deze periode dateren de middenbeuk, de toren en het transept. De toren is van het Brabants-Kempische type.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkdijk zonder nummer (Pelt)
Neoromaanse kerk, naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz, gebouwd in 1911-12.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat 10 (Sint-Truiden)
Classicistische zaalkerk, samen met de pastorie en het omringend kerkhof ingeplant op een heuvelrug. De kerk dateert van 1783, doch werd in 1912 vergroot.


Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus

Michielsplein zonder nummer (Hamont-Achel)
Georiënteerd gotisch en neogotisch bedehuis. Aan straatzijde van een recent muurtje voorziene baksteenbouw met geprofileerde daklijsten.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 9 (Pelt)
De huidige neogotische kerk dateert van 1900, naar ontwerp van V. Lenertz en H. Martens.


Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)
De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.


Parochiekerk Sint-Petrus

Thewitstraat 2A (Gingelom)
Gebouwd op een heuvel, met hoge bakstenen keermuur, en bereikbaar langs een monumentale toegangstrap. Neoclassicistisch gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Trudo

Kerkplein zonder nummer (Hechtel-Eksel)
Laatgotisch georiënteerd bedehuis met latere aanpassingen, gelegen in het centrum van de dorpskern, vrijstaand en omgeven door een grasplein en parkeerplaatsen, in plaats van het vroegere kerkhof.


Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonder nummer (Peer)
De Sint-Ursulakerk is de laat- en neogotische kerk van Kleine Brogel. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.


Sint-Hubertuscollege met kapel

Stationsstraat 25 (Pelt)
Genoemd naar de patroon van de stichter, Hubertus Bovens, vicaris-generaal van het bisdom Luik, eerste Vlaams Nederlandstalig college, opgericht in 1910.


Spoelberchinstituut

Collegeberg 4, 8, Krakenstraat 3 (Leuven)
Universitair instituut dat genoemd werd naar de familie Spoelberch de Lovenjoel die de nodige fondsen aan de universiteit schonk waarmee in 1912 het U-vormige, door V. Lenertz ontworpen complex, opgetrokken werd.


Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)
In 1875 werd gestart met het eerste nieuwbouwproject dat de universiteit voor eigen rekening liet optrekken namelijk het anatomisch theater van Helleputte, in 1906 gevolgd door de uitbreiding met het pathologisch instituut van Vincent Lenertz.


Windmolen De Wachter met omgeving

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)
De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.


Thema's

Ontwerper van

Vlamingenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lenertz [online] https://id.erfgoed.net/personen/6657 (Geraadpleegd op )