Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Naamsteen Kantonnement Le Lion Belge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 67009   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67009

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De naamsteen, een gedenkteken voor de Eerste Wereldoorlog, staat voor het voormalige station, waar het opschrift 'Station Lion Belge' nog steeds te zien is.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Naamsteen Kantonnement Le Lion Belge

Woestenstraat zonder nummer (Vleteren)
De naamsteen, een gedenkteken voor de Eerste Wereldoorlog, staat voor het voormalige station, waar het opschrift 'Station Lion Belge' nog steeds te zien is.