Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
67702
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67702

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Beekstraat nr. 4. Voormalige pastorie van de Sint-Blasiusparochie, samen met het koetshuis gelegen ten noorden van de Heilige Blasiuskerk (cf. Kerkstraat nr. 1). De voormalige pastorie vormt samen met de kerk een beschermd dorpsgezicht, bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Traditionele pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw, echter sterk aangepast in de jaren 1960. Heden secretariAanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

Dorpsplein 1 (Oostkamp)
* Beekstraat nr. 4. Voormalige pastorie van de Sint-Blasiusparochie, samen met het koetshuis gelegen ten noorden van de Heilige Blasiuskerk (cf. Kerkstraat nr. 1). De voormalige pastorie vormt samen met de kerk een beschermd dorpsgezicht, bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Traditionele pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw, echter sterk aangepast in de jaren 1960. Heden secretari