Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Waardamme
Straat Dorpsplein
Locatie Dorpsplein 1, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Blasiusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Blasius met omgeving en pastorie

Deze bescherming is geldig sinds 01-12-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Beekstraat nr. 4. Voormalige pastorie van de Sint-Blasiusparochie, samen met het koetshuis gelegen ten noorden van de Heilige Blasiuskerk (cf. Kerkstraat nr. 1). De voormalige pastorie vormt samen met de kerk een beschermd dorpsgezicht, bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Traditionele pastorie uit de tweede helft van de 18de eeuw, echter sterk aangepast in de jaren 1960. Heden secretariaat van het OCMW van de fusiegemeente Oostkamp. Behoort visueel tot het Dorpsplein, doch het kadaster geeft als officieel adres de Beekstraat.
Historiek. Voor het eerst afgebeeld op een tekening van circa 1770 uit het Brugse Rijksarchief: het "pastoraal huys" ligt naast "de Keircke van Waardamme" en situeert zich duidelijk ten zuiden van een tuin. Identieke weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) wordt de woning weergegeven met een koetshuis ten zuidoosten van de pastorie. De pastorie is bereikbaar via de huidige Kerkstraat; ten noorden en ten noordwesten van de pastorie liggen velden. Begin juli 1957 worden de pastorie en bijhorende tuin verkocht aan de gemeente Waardamme, die er tussen 1962 en de fusie van Waardamme met Oostkamp in 1977 het gemeentehuis (en de post) in onderbrengt cf. belettering onder de dakgoot. In die context is de voormalige pastorie in het begin van de jaren 1960 sterk aangepast naar een ontwerp van de Brugse architect Arthur De Geyter. De pastorietuin wordt omgevormd tot een gekasseid plein (cf. Dorpsplein). Na de fusie van Waardamme met Oostkamp wordt het gebouw in gebruik genomen als secretariaat voor het OCMW van de fusiegemeente Oostkamp. Het voormalige koetshuis ten zuidoosten van het hoofdgebouw is thans omgevormd tot openbare toiletten.
Beschrijving. Vrijstaande woning van het dubbelhuistype van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak (nok evenwijdig met de Beekstraat), bedekt met zwarte pannen. Bepleisterd en beschilderd gevelparement op lage arduinen plint. Rechthoekige vensters in geriemde omlijstingen, op de begane grond beluikt. Een oude foto geeft aan dat bij de herbestemming van de pastorie in het begin van de jaren 1960 het gebouw sterk wordt aangepast: zo worden de twee vensters rechts van de deur toegevoegd en krijgt de voorheen eenvoudige rechthoekige deur met bovenlicht een geprofileerde, arduinen schouderboogomlijsting. Boven de ingang wordt een venster verlaagd tot balkonvenster en een sierlijk metalen balkonhekken bijgeboegd op arduinen balkonvlak. Het schrijnwerk wordt overal vernieuwd: thans wit en lichtblauw beschilderd houtwerk met kleine roedenverdelingen. Bij de herbestemming verdwijnt ook de kroonlijst op kleine modillons. Soortgelijke, sobere zuidgevel met een eenvoudige rechthoekige deuropening met bovenlicht.
Tegen de oostelijke zijgevel van het hoofdgebouw aanpalend volume van één bouwlaag onder pannendak, eveneens aangepast na de herbestemming. Oostgevel van dit aanpalend volume bestaande uit vier traveeën met deur en beluikte vensters.
Voormalig koetshuis ten zuidoosten van het hoofdgebouw met beschilderde gevels op lage grijs beschilderde plint. Baksteenbouw onder zadeldak met zwarte, Vlaamse pannen. Noord-, west- en zuidgevel met aaneengeschakelde rondbogen en bakstenen penanten. Geveltop met uilengat (zuidgevel) of laadluik (noordgevel). Houtwerk eveneens blauw beschilderd.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, Archiefnr. DW002122 en Levend Archief.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waardamme, 1957/5.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 168: Kaart van de bossen van de kartuizers van Brugge, gelegen te Waardamme, circa 1770.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen, Brugge, 1984, p. 142-143.
STROBBE L., DENOLF J., Waardamme: een modelgemeente op het platteland, Waardamme, 1971.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Beekstraat

Beekstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.