Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jozef van Kastel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 67834   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/67834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Jozef van het afgelegen, zuidelijke gehucht Kastel. Dit geïsoleerd liggende kerkdorp is aan drie zijden omgeven door de Schelde (ten oosten, zuiden en westen). Naar het westen georiënteerde kerk in de woonkern van Moerzeke-Kastel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jozef van Kastel

Ganzenberg zonder nummer (Hamme)
Parochiekerk Sint-Jozef van het afgelegen, zuidelijke gehucht Kastel. Dit geïsoleerd liggende kerkdorp is aan drie zijden omgeven door de Schelde. Naar het westen georiënteerde kerk in de woonkern van Moerzeke-Kastel.