Beschermd monument

Geheel van neoclassicistische heren- en burgerhuizen

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

ID: 6837   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6837

Besluiten

Woonhuizen, Onze-Lieve-Vrouwbeeld en Sint-Rochusbeeld
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 10-07-1984  ID: 1988

Beschrijving

Het herenhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “drie herenhuizen die samen een imposant herenhuis vormen in neoclassicistische stijl uit 1836. Symmetrisch uitgewerkt geheel met accent op zwaardere middenpartij. Sobere zijvleugels.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).


Waarden

De huizen gelegen Komedieplaats 12-14-16 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geheel van neoclassicistische heren- en burgerhuizen

Komedieplaats 12-16 (Antwerpen)
Geheel gevormd door een herenhuis en twee flankerende burgerhuizen in neoclassicistische stijl, opgetrokken in opdracht van de heer L.A. Le Paige, naar een ontwerp door de architect Louis-Auguste Serrure uit 1836. De winkelpui van het linker pand werd in 1898 in opdracht van de weduwe Victor Wouters aangebracht door de architect Emile Thielens. Deze van het rechter pand door de architect Eugène Dieltiëns dateert uit 1909, in opdracht van de heer Cardon.