Café du Dôme

Beschermd monument van 27-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grotehondstraat
Locatie Grotehondstraat 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/128.1
  • 4.01/11002/2444.1
  • DA002378
  • OA003376

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Café du Dôme

Grotehondstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Het opvallende, rijk uitgewerkte eclectische Café du Dôme werd in 1893 ontworpen door architect Jos Bascourt in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het eclectische Café du Dôme, een ontwerp van Jos. Bascourt uit 1893.

Waarden

Grote Hondstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het geheel van het werk van Jos. Bascourt wordt gekenmerkt door het gebruik van verschillende stijlen gaande van neotraditionalisme over art nouveau tot neoclassicisme en oriëntalisme. Hij wist zich in deze stijlen moeiteloos uit te drukken. Hij liet zich hierbij deels inspireren door werk van voorgangers en tijdgenoten maar wist steeds de aangereikte elementen om te werken tot een eigen idioom waardoor hij een aantal sleutelgebouwen realiseerde binnen zijn werk maar ook binnen het kader van de Antwerpse architectuur van de periode 1890 - 1915.
Het gebouw Grote Hondstraat 2, Café du Dôme, gebouwd in 1893 als afsluitelement voor de wijk Zurenborg. Neo-Vlaamse renaissance met sterke barokinslag waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de afwerking van het interieur.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.