Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard: toren

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Laakdal
Deelgemeente Veerle
Straat Veerledorp
Locatie Veerledorp zonder nummer (Laakdal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13053/103.1
  • OA000300

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard

Veerledorp zonder nummer, Laakdal (Antwerpen)

Op een verhevenheid gelegen en georiënteerde driebeukige kruisbasiliek in neogotische en gotische stijl aansluitend bij de Kempische gotiek en de Demergotiek.

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaard, ook parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart genaamd, is beschermd als monument.

Waarden

De toren der kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.