Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Van Schoonbekestraat
Locatie Van Schoonbekestraat 155 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/224.1
  • OA000795

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Van Schoonbekestraat 155, Antwerpen (Antwerpen)

Georiënteerde kerk met centrale aanleg van 1932-41 naar ontwerp van J. Huygh in art-decostijl geïnspireerd op de Byzantijnse stijl. Gebouwd in functie van het altaar en het H. Misoffer.

Is de omvattende bescherming van

Heilig Hartbeeld

Markgravelei zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Heilig Hartbeeld opgericht door de kerkfabriek van de Sint-Laurentiusparochie, naar een ontwerp door de beeldhouwer Bruno Gerrits uit 1927. Het beeld stond oorspronkelijk ingeplant te midden van nieuw aangelegd, halfrond plantsoen met balustrade en smeedijzeren sierhek, op het kerkhof aan de noordzijde van de oude Sint-Laurentiuskerk.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlart deco
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “kerk gebouwd in de periode 1932-1935 naar ontwerpen van J. Huygh. Ondanks de beperkingen opgelegd door de opdrachtgevende geestelijkheid, heeft de architect in dit werk een synthese geboden van zijn artistiek talent waarin de stijl van de ‘Amsterdamse School’ (Nieuwe Zakelijkheid) en andere uitheemse invloeden tot een organisch geheel verbonden zijn.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000713, Gebouwen 20ste eeuw, advies KCML (1988).

Waarden

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.