Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Laurentius

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden

ID
6896
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6896

Besluiten

Kerken, woningen en appartementsgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2321

Beschrijving

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “kerk gebouwd in de periode 1932-1935 naar ontwerpen van J. Huygh. Ondanks de beperkingen opgelegd door de opdrachtgevende geestelijkheid, heeft de architect in dit werk een synthese geboden van zijn artistiek talent waarin de stijl van de ‘Amsterdamse School’ (Nieuwe Zakelijkheid) en andere uitheemse invloeden tot een organisch geheel verbonden zijn.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000713, Gebouwen 20ste eeuw, advies KCML (1988).


Waarden

De Sint-Laurentiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Laurentius

Van Schoonbekestraat 155 (Antwerpen)
Georiënteerde kerk met centrale aanleg van 1932-41 naar ontwerp van J. Huygh in art-decostijl geïnspireerd op de Byzantijnse stijl. Gebouwd in functie van het altaar en het H. Misoffer.

Is de omvattende bescherming van

Heilig Hartbeeld

Markgravelei zonder nummer (Antwerpen)
Heilig Hartbeeld opgericht door de kerkfabriek van de Sint-Laurentiusparochie, naar een ontwerp door de beeldhouwer Bruno Gerrits uit 1927. Het beeld stond oorspronkelijk ingeplant te midden van nieuw aangelegd, halfrond plantsoen met balustrade en smeedijzeren sierhek, op het kerkhof aan de noordzijde van de oude Sint-Laurentiuskerk.