Beschermd monument

De groote witte Arend

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

ID: 6963   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6963

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel aan de Reyndersstraat, het bovendeel van de noordgevel van het achtergebouw (zuidelijke gevel van de binnenplaats), de arcaden aan de binnenplaats, de rococo schoorsteenmantel, het interieur van de kapel inclusief de muurschilderingen en de daken van het voorgebouw (noordvleugel), de oostvleugel en het achtergebouw (zuidvleugel).Waarden

De voorgevel, noordgevel - bovengevel van achtergebouw, arcaden aan binnenplaats, schoorsteenmantel, interieur van kapel (muurschilderingen inbegrepen) en bedakingen van voorgebouw, oostvleugel en achtergebouw zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De groote witte Arend

Reyndersstraat 18 (Antwerpen)
Patricierswoning met gebouwen in traditionele stijl uit 16de eeuw en 17de eeuw mogelijk met oudere kern, de voorgevel aangepast in rococostijl omstreeks 1750, met een barokarcade op de binnenplaats.