Beschermd monument

Instituut voor Lichamelijke Opvoeding: gymnasium

Beschermd monument van 05-05-2010 tot heden
ID: 700   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/700

Besluiten

Universitaire instituten en instellingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-2010  ID: 4707

Beschrijving

Het gymnasium, een onderdeel van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, is beschermd als monument.Waarden

Het Gymnasium van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

voor zijn tijd vooruitstrevend en nog steeds representatief Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, tussen 1938 en 1939 in opdracht van de Katholieke Universiteit van Leuven uitgebouwd volgens het streng functionele bouwprogramma van professor Pierre-Paul De Nayer (1906-1996), grondlegger en directeur van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in Leuven en het Parnas-instituut in Brussel. Hij is tevens één der hoofdrolspelers van het sportgebeuren in Vlaanderen en België tussen 1936 en 1974.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het Gymnasium van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, tussen 1938 en 1939 volgens het eisenprogramma van professor De Nayer uitgebouwd naar ontwerp van Emile Goethals (1886-1951) - hoogleraar in architecturale en stedenbouwkundige compositie, burgerlijke architectuur en bouwwetgeving aan de KU Leuven -, is een omvangrijk, zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een als ensemble opgevat instituut dat een gymnasium, een cafetaria annex conciërgewoning en sportvelden omvat.
Het typologisch en architecturaal gaaf bewaarde Gymnasium, opgetrokken in een voor de jaren 1930 representatieve, functionele stijl met een bakstenen parement op een betonnen structuur, wordt gekenmerkt door een strak symmetrische opbouw qua grondplan en gevelopstanden en heeft een sterk horizontaal gelede voorgevel, getypeerd door een centrale toegangspartij met drie deuren, voorafgegaan door een brede monumentale trap en overspannen door een sterk uitkragende betonnen luifel die tevens dienst doet als balkon.
Opmerkelijk gaaf bewaarde interieurafwerking en -inrichting, onder meer in gymzaal, inkomhal en circulatieruimten.

artistieke waarde

voor de gymzaal van het Gymnasium door Lou Asperslag (1893-1949) - leerling van Jan Toorop (1858-1928) - ontworpen glasramen die verschillende sportdisciplines verbeelden en aan de gaaf bewaarde sporthal haar authentiek karakter verlenen. Kwalitatief hoogstaand, representatief voorbeeld en tevens gaaf bewaarde getuige van Asperslags oeuvre, hier gekenmerkt door een realistische weergave, een rijke polychromie, grote expressiviteit en intense dynamiek.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Instituut voor Lichamelijke Opvoeding

Tervuursevest 101 (Leuven)
Het Instituut, opgericht op het einde van de jaren 1930, werd ontworpen door Emile Goethals, het is gevormd door een gymnasium, een conciërgewoning, een cafetaria en sportvelden.