Beschermd monument

Kasteel De Drie Torekens

Beschermd monument van tot heden

ID
7111
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7111

Besluiten

De Drie Torekens
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1998  ID: 3359

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het kasteel De Drie Torekens is beschermd als monument.Waarden

De Drie Torekens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De geschiedenis van het "goed Te Cauwelaer" gaat terug tot de Middeleeuwen. Van in de 15de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog werd het bewoond door aanzienlijke Antwerpse families. In de vroege 16de eeuw werd het uitgebouwd tot een hof van plaisantie en later verfraaid, hersteld en uitgebreid. Daarvan getuigen de structuur uit de 16e-17de eeuw van het hoofdgebouw en het 18de-eeuwse koetshuis. Een gedeelte van het kasteel werd in de 19de eeuw gesloopt, een ander uitwendig gerestaureerd. Te midden van een verstedelijkte omgeving herinnert "De Drie Torekens " aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Deurne.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Naast de waardevolle elementen uit de 16de, 17de, 18de en vroege 19de eeuw, is de restauratie van het exterieur van 1850 naar ontwerp van architect Jozef Schadde een vroeg en kwaliteitsvol voorbeeld van de neorenaissance en als dusdanig een getuige van de 19de-eeuwse restauratieopvattingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel De Drie Torekens

De Berlaimontstraat 11-27 (Antwerpen)
Rest van 16de- tot 17de-eeuws waterslot en circa 1850 historiserend gerestaureerd, L-vormig hoofdgebouw, aan noordzijde verlengd met koetshuis, ten zuidwesten bijgebouw onder plat en schilddak.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.