Kasteel De Drie Torekens

Beschermd monument van 23-11-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat De Berlaimontstraat
Locatie De Berlaimontstraat 11-15, De Berlaimontstraat 21-27 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/113.1
  • 4.01/11002/1982.1
  • OA002641

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel De Drie Torekens

De Berlaimontstraat 11-27, Antwerpen (Antwerpen)

Rest van 16de- tot 17de-eeuws waterslot en circa 1850 historiserend gerestaureerd, L-vormig hoofdgebouw, aan noordzijde verlengd met koetshuis, ten zuidwesten bijgebouw onder plat en schilddak.

Beschrijving

Het kasteel De Drie Torekens is beschermd als monument.

Waarden

De Drie Torekens is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De geschiedenis van het "goed Te Cauwelaer" gaat terug tot de Middeleeuwen. Van in de 15de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog werd het bewoond door aanzienlijke Antwerpse families. In de vroege 16de eeuw werd het uitgebouwd tot een hof van plaisantie en later verfraaid, hersteld en uitgebreid. Daarvan getuigen de structuur uit de 16e-17de eeuw van het hoofdgebouw en het 18de-eeuwse koetshuis. Een gedeelte van het kasteel werd in de 19de eeuw gesloopt, een ander uitwendig gerestaureerd. Te midden van een verstedelijkte omgeving herinnert "De Drie Torekens " aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Deurne.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Naast de waardevolle elementen uit de 16de, 17de, 18de en vroege 19de eeuw, is de restauratie van het exterieur van 1850 naar ontwerp van architect Jozef Schadde een vroeg en kwaliteitsvol voorbeeld van de neorenaissance en als dusdanig een getuige van de 19de-eeuwse restauratieopvattingen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.