Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel van Westmalle: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-05-1977 tot heden

ID: 7289   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7289

Besluiten

Kasteel Van Westmalle
definitieve beschermingsbesluiten: 06-05-1977  ID: 1105

Beschrijving

De bescherming omvat de omgeving van het kasteel van Westmalle, met inbegrip van de zogenaamde rondbouw, het park van het kasteel, de dreef ernaartoe, de Sint-Martinuskerk met kerkhof, het hoevecomplex De Grote Hoeve en omgevende weilanden. Het als monument beschermde kasteel maakt geen deel uit van het beschermde landschap.Waarden

De omgeving van het kasteel is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

De Grote Hoeve

De Hoeve 1-2, 3 (Malle)
U-vormig hoevecomplex met losstaande bestanddelen, uit midden 19de eeuw, nummer 1 in zijgevel gedateerd 1853; twee grote woonstalhuizen en een schuur onder afgewolfde zadeldaken.


Kasteel van Westmalle

Kasteellaan 83 (Malle)
Omwald kasteel met mooi omhaagd park aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Keilich en door nieuw aangeplante eikendreef verbonden met de dorpskern.


Parochiekerk Sint-Martinus

Kasteellaan 32 (Malle)
In de kern dateert het gebouw uit de late 15de eeuw; het huidige uitzicht dateert van de heropbouw van 1926-1927 door architect V. Lenaerts. De kerk wordt omgeven door een ommuurd kerkhof.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Westmalle en omgeving

Westmalle (Malle)
Het kasteel met kasteelpark en aanpalende landerijen, waardevolle bossen en oude dreven vormen samen met de Sint-Martinuskerk en de verbindingsdreef tussen kasteel en kerk een landschap met een landelijk en uitzonderlijk historisch karakter. De oorsprong van het kasteel van Westmalle gaat terug tot de 12de eeuw. De laatste grote aanpassingen gebeurden in de 19de eeuw. Opmerkelijk en zeldzaam is het 19de eeuwse cirkelvormige dienstgebouw. Ten westen van het kasteel bevindt er zich een gaaf bewaarde ijskelder. De esthetische- en belevingswaarde van het geheel is zeer hoog.