Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Apotheek Jacobs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 73292   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73292

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bestaande uit twee afzonderlijke panden. Gebouwd midden 17de eeuw voor rekening van Georges Godaert, griffier van Lokeren, heer van Bistelles, erfachtig meier van Moerbeke, commies van het Land van Waas. Gelijkvloerse verdieping van beide huizen in de loop van de 18de eeuw verbouwd. Tijdens een restauratie van 1910 door architect H. Van den Broucke (Lokeren) grondig gewijzigd en aan elkaar aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgrhuizen

Markt 75-76 (Lokeren)
Twee afzonderlijke panden, gebouwd midden 17de eeuw. Gelijkvloerse verdieping van beide huizen in de loop van de 18de eeuw verbouwd en tijdens een restauratie van 1910 door architect H. Van den Broucke grondig gewijzigd en aan elkaar aangepast.