Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zuid-Adbijmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
75098
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75098

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De molen domineert vanop een duintop het rondpunt met monument ter nagedachtenis van gesneuvelde vliegeniers, van 1951.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zuid-Adbijmolen

Jaak Van Buggenhoutlaan zonder nummer (Koksijde)
De Zuid-Abdijmolen is een houten standaardmolen met open voet, die fungeert als korenwindmolen. Kenmerkend is dat het een vrij zeldzaam geworden driezoldermolen betreft.