Burgerlijk Godshuis

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Nazareth
Straat Drapstraat
Locatie Drapstraat 16 (Nazareth)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44048/104.1
  • OO000378

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerlijk Godshuis

Drapstraat 16, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Burgerlijk Godshuis. Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (cf. gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige neogotische Burgerlijk Godshuis, ontworpen door architect Modeste De Noyette. Het perceel is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het voormalig burgerlijk godshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het voormalige 'Burgerlijk Godshuis' van Nazareth is een typisch voorbeeld van een neogotisch openbaar gebouw opgericht in 1878 onder leiding van de Gentse architect Modeste De Noyette in een verzorgde en harmonische baksteenarchitectuur met de kenmerken en decoratieve elementen van de neogotiek uit de tweede helft van de 19de eeuw.

historische waarde

Het 'Burgerlijk Godshuis' is een representatief openbaar gebouw met verzorgende functie uit de tweede helft van de 19de eeuw opgetrokken in neogotische baksteenarchitectuur, en vormt als dusdanig een belangrijk beeldbepalend element in het dorpscentrum van Nazareth.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.