Burgerlijk Godshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nazareth
Deelgemeente Nazareth
Straat Drapstraat
Locatie Drapstraat 16, Nazareth (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Nazareth (adrescontroles: 01-03-2008 - 01-03-2008).
  • Inventarisatie Nazareth (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerlijk Godshuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerlijk Godshuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerlijk Godshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (zie gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje. Linker hekpijler met nieuw ommegangkapelletje. Hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijtrapgevels en voorzien van een zeshoekig houten klokkentorentje onder leien naaldspits. Voorgevel geritmeerd door Brugse travee waarin kruiskozijnen met kleine roedeverdeling gevat zijn en die uitlopen in zes dakvensters met puntgevelbekroning. Centrale deur met bolkozijn bovenlicht op consooltjes. Penant tussen vijfde en zesde travee met gevelsteen en spitsboognis met heiligenbeeld op de bovenverdieping. Sierankers. Zijtrapgevels met geaccentueerde schoorstenen. Achteraan parallelle vleugel met één bouwlaag, verbonden door een recentere overdekte gang.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Drapstraat

Drapstraat (Nazareth)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.