Beschermd monument

Architectenwoning Juliaan Lampens

Beschermd monument van tot heden

ID
7522
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7522

Besluiten

Architectenwoningen met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-10-2008  ID: 4547

Beschrijving

De bescherming omvat de architectenwoning van Juliaan Lampens en de omgevende tuin met oprit en vijver; de integratie van het huis in de omgeving is een belangrijke factor in de architectuur van Lampens.Waarden

De selectie van beschermingswaardig geachte woningen binnen het thematisch-typologisch kader van de architectenwoningen in Vlaanderen, omvat vier woningen in Oost-Vlaanderen die een exemplarisch karakter vertonen binnen het oeuvre van de architect. Zij vervullen een voorbeeldfunctie, zowel binnen het eigen oeuvre van de architect of ontwerper, als voor zijn tijdgenoten. De erfgoedwaarde van de geselecteerde architectenwoningen ligt vooral in de oorspronkelijkheid en de zuiverheid waarmee ideeën, opvattingen, tendensen, stijlkenmerken of bouwkundige experimenten ten uitvoer worden gebracht. De architectenwoning vertoont tevens een symbolische betekenis als de leefomgeving van de architect en de plek waar zijn oeuvre tot stand is gekomen.
De naoorlogse landhuizen van Juliaan Lampens vormen markante en toonaangevende voorbeelden van de vooruitstrevende privéwoningbouw die qua concept, vormgeving, materiaal en constructietechnieken, de internationale tendensen volgen.

De architectenwoning Juliaan Lampens met inbegrip van de oprit, de tuinpercelen die onmiddellijk aan het huis palen en de vijver is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De architectenwoning is een goed voorbeeld van de internationale ontwikkelingen op het vlak van het individuele wonen in de 20ste eeuw, waarin de leefkwaliteit een belangrijke rol speelt in de functionele en doordachte benadering van de architectuur.
De eigen woning van de architect is belangrijk als uithangbord voor een architectenpraktijk; als eerste ontwerp van Lampens in zijn kenmerkende moderne stijl betekende dit ontwerp de doorbraak van een eigenzinnig oeuvre en een stimulans voor een nieuw, doch beperkt vooraanstaand clientèle.
Het landhuis is een kenmerkend voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de villabouw, die in de 20ste uitdrukking gaf van de maatschappelijke ontwikkelingen.

artistieke waarde

De eigen woning van Juliaan Lampens bezit een artistieke waarde door de originaliteit van het architectonische concept en de hedendaagse vormgeving van de woning, uitgewerkt als een open huis onder een groot betonnen dak gedragen door stalen profielen, met veel verwerking van hout en glas, met een sobere en heldere binnenruimte waarin veel aandacht voor lichtinval.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De eigen woning van architect Lampens is een baanbrekend werk van één van de belangrijkste naoorlogse architecten in Vlaanderen, vooral bekend als ontwerper van de betonnen bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare in Edelare (1966), en van verschillende eengezinswoningen in minimalistische betonarchitectuur.
De architectenwoning is de eerste moderne woning van architect Lampens gebouwd in 1960, een keerpunt in zijn architecturaal oeuvre. De intact bewaarde eigen woning van architect Lampens ligt aan de basis van zijn later werk.
De vrijstaande woning is een goed bewaarde getuige van een vernieuwend architecturaal concept in de woningbouw en de landhuisarchitectuur na de Tweede Wereldoorlog, zowel wat betreft de open planopbouw met een grote flexibiliteit, het gebruik van een modulair systeem en het toepassen van een natte kern, als het materiaalgebruik, zoals beton, de dragende stalen structuur en dubbele beglazing, en tenslotte in het globale concept van de woning volledig ingepast in de groene omgeving.
Woontypologie en vormentaal, herleid tot de zuivere essentie van het bouwen en wonen, en het moderne materiaalgebruik (veel hout), vinden aansluiting bij internationale voorbeelden van Le Corbusier, Mies Van der Rohe, de moderne Scandinavische architecten en de Japanse huizenbouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Juliaan Lampens

Stationsstraat 12 (Nazareth)
Juliaan Lampens vestigde zich in 1950 als zelfstandig architect in Eke. Het huis dat Lampens voor zich zelf bouwde is fraai geïntegreerd in de groene omgeving van het bouwterrein aan de 'oude Schelde'.