Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Beschermd monument van 13-10-1980 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Oud-Heverlee
Deelgemeente Blanden
Straat Kartuizersstraat
Locatie Kartuizersstraat 77 (Oud-Heverlee)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24086/101.1
  • 4.01/24086/110.1
  • OB000670

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Kartuizersstraat 77, Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant)

Bakstenen dubbelhuis van twee verdiepingen onder schilddak met dakkapel, zandstenen plint en hoekkettingen, uit einde 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie bij de Sint-Jan-Evangelistparochie, gebouwd in 1792 naar ontwerp van Louis Montoyer in een classicistische stijl.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke waarde van de pastorie van Blanden als volgt: "De pastorie van Blanden, een bakstenen dubbelhuis met twee verdiepingen en schilddak met dakkapel dient als monument beschermd te worden omwille van haar artistieke waarde, daar ze in 1792 gebouwd werd in lokale Louis-XVI-stijl."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000575, Pastorie(S.N., 1980).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.