Notariswoning

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Assenede
Deelgemeente Assenede
Straat Markt
Locatie Markt 6 (Assenede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43002/123.1
  • OO003287

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Notariswoning

Markt 6, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Voormalige notariswoning, thans zogenaamd "Landbouwershuis". Burgerhuis gebouwd in 1778 (zie jaarcijfers op gevel) door notaris Franciscus Xaverius Mys en zijn echtgenote Anna Jacoba Pijnaert.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige notariswoning is zonder de achterbouwen beschermd als monument.

Waarden

18de-eeuws burgerhuis met uitzondering van de achterbouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het huis op de Markt, dat in zijn voorgevel het jaartal 1778 draagt, is oorspronkelijk als notariswoning gebouwd. Het is een zeldzaam architecturaal getuige van een classicistische burgerwoning in een landelijke dorpskern. Samen met het beschermde gemeentehuis van 1771 getuigt het van het belang van het historisch centrum van de 'stede en Ambacht van Assenede' tijdens het ancien régime.
Ondanks de herbestemming als winkeltje en café in het begin van de 20ste eeuw, is de woning door zijn behouden structuur en kenmerkende Lodewijk XVI-ornamentiek nog zeer representatief voor de laatclassicistische stijlperiode. Vooral de zeer verzorgd uitgewerkte hardstenen deuromlijsting in classicistische stijl, met de aanwezigheid van het steenhouwersmerk NPN op de binnenzijde van de deurposten toe te schrijven aan Nicelas Paternotte, een gekend Henegouws steenhouwer, is vermeldenswaardig en moest als statussymbool van de gegoede bouwheer alle aandacht trekken. Samen met het authentiek bewaard schrijnwerk van de paneeldeur met nog origineel ijzeren beslag en kunstzinnige waaier, vormen deze bouwonderdelen zeldzaam wordende getuigen van het ambachtelijk meesterschap en de kunde van de toenmalige ambachtslui en een interessant studieobject voor de kennis van de 18de-eeuwse architectuur.
De nog aanwezige interieurelementen, gewelfde kelders, balustertrap, binnenschrijnwerk, schouwen en stucplafonds op de bovenverdieping zijn kenmerkend voor de laat-18de-eeuwse aankleding en getuigen nog van de specifieke wooncultuur van de toenmalige gegoede klasse.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.