Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 7847   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7847

Besluiten

Orgels
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5630

Beschrijving

Het orgel van de parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus te Neerijse, is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Pieters en -Pauluskerk te Huldenberg, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en -Paulus met kerkhof

Dorpsstraat zonder nummer (Huldenberg)
Het markante silhouet met twee rijzige, in zandige kalksteen opgetrokken romaanse torens en schrijnvormig neoromaans schip is van verre herkenbaar.